Kolektivní vyjednávání OSVČ – finalizované znění

Vážení stakeholdeři,

rádi bychom Vás informovali o tom, že Evropská komise zfinalizovala a  dne 29. 9. 2022 zveřejnila Pokyny k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek OSVČ.

Detailnější informace o materiálu včetně odkazů na jeho znění naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.