Prohlášení výboru OSJTP k protestním odborovým akcím dne 27. 11. 2023

Výbor OS Jednota tlumočníků a překladatelů vyjadřuje podporu celostátní hodinové výstražné stávce za účelem prosazení požadavku na navýšení částky určené na financování vysokého školství v ČR, jakož i výstražnou jednodenní stávku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a další společné protestní odborové akce konané dne 27. 11. 2023.

Tlumočníci a překladatelé působí v různých segmentech a oborech, včetně vzdělávání, kultury až po justici. V souvislosti s hrozícími škrty v rozpočtu školství upozorňujeme zvláště na vážnou situaci tlumočníků českého znakového jazyka působících v základních a středních školách, jejichž absence může ohrozit dostupnost vzdělávání pro ohroženou skupinu obyvatelstva.