Plně podporujeme dnešní stávku soudních zaměstnanců a zaměstnankyň

🟥 Odborový svaz justice vyhlásil na středu 29. 5. 2024 stávku. Požaduje vyšší finanční ohodnocení pro administrativní personál na soudech.

🟥 OS JTP podporuje oprávněné požadavky justičních odborů a využívá této příležitosti, aby připomenul, že justiční pracovníci vykonávají velmi náročnou a odpovědnou práci a podílí se na vytváření nezávislé soudní moci v naší zemi.

🟥 Hlavním požadavkem justičních odborů je zvýšení platů nesoudcovských pracovníků, kteří často nemají peníze ani na základní životní potřeby.

🟥 Odborový svaz tlumočníků a překladatelů, mezi jehož členy jsou také soudní tlumočníci a překladatelé, si plně uvědomuje nároky na odbornost a kvalitu odborného aparátu soudů a sdílí obavy před možným kolapsem některých soudů.

🟥 OS JTP zároveň oceňuje rozhodnutí Soudcovské unie požadavky justičních odborů podpořit. Stejně tak vítáme slova ministra spravedlnosti Pavla Blažka, že vnímá naléhavou potřebu se situací zabývat a otázku finančního ohodnocení zaměstnanců justice řešit.

Prohlášení výboru OSJTP k protestním odborovým akcím dne 27. 11. 2023

Výbor OS Jednota tlumočníků a překladatelů vyjadřuje podporu celostátní hodinové výstražné stávce za účelem prosazení požadavku na navýšení částky určené na financování vysokého školství v ČR, jakož i výstražnou jednodenní stávku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a další společné protestní odborové akce konané dne 27. 11. 2023.

Tlumočníci a překladatelé působí v různých segmentech a oborech, včetně vzdělávání, kultury až po justici. V souvislosti s hrozícími škrty v rozpočtu školství upozorňujeme zvláště na vážnou situaci tlumočníků českého znakového jazyka působících v základních a středních školách, jejichž absence může ohrozit dostupnost vzdělávání pro ohroženou skupinu obyvatelstva.

Předsedkyně OS JTP hostem Českého rozhlasu Radiožurnálu k tématu dopadů umělé inteligence na překladatelskou profesi 6. 4. 2023

Jaká jsou rizika a výhody umělé inteligence? Jak ovlivní pracovní trh – nastává pátá průmyslová revoluce? A jaké před lidstvem čekají úkoly a výzvy? Těmto tématům se věnoval Jan Pokorný se svými hosty ve speciálním vysílání ČRO Radiožurnálu

https://radiozurnal.rozhlas.cz/pocitac-nikdy-nedokaze-co-clovek-mozek-je-postaveny-na-uplne-jinych-principech-8966838

KRIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA PRO TLUMOČNÍKY

PSYCHOTERAPEUTICKÁ INTERVENCE pro tlumočníky a překladatele v krizových situacích.

Děkujeme Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Národní centrum ošetřobvatelství a nelékařských profesí a Systém psychosociální služby Ministerstva zdravotnictví ČR za zpřístupnění linky pro tlumočníky.

Nečekejte, až se zhroutíte.

Jste vystaveni velkému stresu, náročným situacím během tlumočení;

Vyslechli a sdíleli jste mnoho těžkých příběhů a jste se svou bolestí a obavami sami;

Máte vztek a potřebujete lidské sdílení;

Jste zasaženi těžkým příběhem při tlumočení;

Máte potřebu bezpečně sdělovat obtížné zážitky z práce s běženci

Máte potřebu ventilovat myšlenky, které zůstávají, nebo se vracejí v souvislosti s prací s utečenci;

Prožíváte jako tlumočník silné emoce (pláč, hněv, lítost, úzkost…)

Prožíváte jako tlumočník aktuální únavu z vysokého pracovního nasazení;

Pociťujete známky stresového prožívání;

Pociťujete potřebu podpory při vlastním ošetření, sebe péči;

Neváhejte a nechte si pomoci.

Programové prohlášení vlády ČR obsahuje závazek zvýšit odměny pro soudní překladatele a tlumočníky.

Dne 14. ledna se obrátila pracovní skupina soudních tlumočníků a překladatelů, sdružující zástupce českých překladatelských a tlumočnických organizací a akademických pracovišť na ministra spravedlnosti JUDr. P. Blažka společným dopisem, ve kterém oceňuje deklarovaný závazek vlády ČR zlepšit finanční ohodnocení soudních tlumočníků a překladatelů.

Pracovní skupina zároveň poukázala na potřebu celkového zkvalitnění podmínek činnosti, revizi legislativních požadavků, které jsou zdrojem sporů mezi orgány veřejné moci a tlumočníky, zvýšení transparentnosti činnosti soudních tlumočníků a překladatelů, rozvoje v oblasti digitalizace, elektronických úkonů, zvyšování kvality či průběžného vzdělávání.

Body týkající se oblasti soudního tlumočení a překladu jsou součástí kapitoly Spravedlnost a právo Programového prohlášení vlády ČR zveřejněného 7. ledna 2022, konkrétně:

Provedeme revizi systému odměňování znalců, soudních tlumočníků a překladatelů a zvýšíme odměny znalců, soudních tlumočníků a překladatelů na úroveň odpovídající náročnosti a společenské potřebnosti těchto profesí.

Dopis ministru spravedlnosti adresovali zástupci těchto organizací: Odborový svaz JTP, Komora soudních tlumončíků a překladatelů ČR, Jednota tlumočníků a překladatelů, z.s., Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Asociace konferenčních tlumočníků ČR, Ústav jazyka a komunikace neslyšících FF UK, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Iniciativa za lepší zákon

Celé Programové prohlášení vlády naleznete zde