O nás

O nás

Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů je nezávislá, otevřená, dobrovolná organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů, nezávislá na politických stranách a hnutích.

OS JTP je samostatný právní subjekt se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

OS JTP, odborový svaz ve smyslu ust. § 3025 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se ustavil, aby hájil profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů. Vstupuje do jednání se státními orgány, organizacemi, které zprostředkovávají práci tlumočníků a překladatelů, a se všemi, kdo tuto práci za úplatu využívají.

Členem může být každý tlumočník, překladatel, lexikograf, učitel v oboru translatologie, či příslušník příbuzných tvůrčích profesí.

Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů je členem Českomoravské konfederace odborových svazů.