Plně podporujeme dnešní stávku soudních zaměstnanců a zaměstnankyň

🟥 Odborový svaz justice vyhlásil na středu 29. 5. 2024 stávku. Požaduje vyšší finanční ohodnocení pro administrativní personál na soudech.

🟥 OS JTP podporuje oprávněné požadavky justičních odborů a využívá této příležitosti, aby připomenul, že justiční pracovníci vykonávají velmi náročnou a odpovědnou práci a podílí se na vytváření nezávislé soudní moci v naší zemi.

🟥 Hlavním požadavkem justičních odborů je zvýšení platů nesoudcovských pracovníků, kteří často nemají peníze ani na základní životní potřeby.

🟥 Odborový svaz tlumočníků a překladatelů, mezi jehož členy jsou také soudní tlumočníci a překladatelé, si plně uvědomuje nároky na odbornost a kvalitu odborného aparátu soudů a sdílí obavy před možným kolapsem některých soudů.

🟥 OS JTP zároveň oceňuje rozhodnutí Soudcovské unie požadavky justičních odborů podpořit. Stejně tak vítáme slova ministra spravedlnosti Pavla Blažka, že vnímá naléhavou potřebu se situací zabývat a otázku finančního ohodnocení zaměstnanců justice řešit.