Zvýšení odměn pro soudní tlumočníky a soudní překladatele od 1. 1. 2023

V souladu s Vládním prohlášením novela vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele počítá se zvýšením odměn pro soudní tlumočníky a překladatele již od 1. 1. 2023.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném a návrh novely vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele.

Oba návrhy pan ministr JUDr. Pavel Blažek dne 29. 7. 2022 předložil do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny eKLEP, která je veřejnosti zpřístupněna na VeKLEP (Nejnovější materiály v připomínkovém řízení – Portál Aplikace ODok).

Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti https://justice.cz/?clanek=ministr-spravedlnosti-dodrzel-svuj-slib-dojde-k-navyseni-odmen-znalcu-tlumocniku-a-soudnich-prekladatel-1.