ZPRÁVA: Jednání OS JTP o záměru překladatelské aplikace Tap2U

Dne 11. 1. 2023 proběhlo jednání zástupců překladatelských / tlumočnických organizací (Jednota tlumočníků a překladatelů, Odborový svaz JTP, Asociace konferenčních tlumočníků) a akademické sféry (Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) s vedením společnosti Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP, a.s.), společností vlastněnou Univerzitou Karlovou a realizující technologický transfer Univerzity Karlovy. Na jednání byl přítomen člen kolegia rektorky Univerzity Karlovy, předseda správní rady CUIP, a.s. a technologický ředitel a patentový zástupce CUIP, a.s.

Co jednání předcházelo:

Zástupci překladatelů/tlumočníků v průběhu roku 2022 uskutečnili dvě jednání se zástupci projektu Tap2U, písemně oslovili ve věci projektu Tap2U rektorku Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D., která projektu Tap2U udělila svou záštitu. Dále písemně oslovili Policejní prezidium, které projektu Tap2U přislíbilo součinnost a obrátili se na Českou televizi a Český rozhlas v souvislosti s nevyvážeností odvysílaných reportáží o připravované aplikaci. Zástupci uvedených překladatelských a tlumočnických organizací se osobně zúčastnili tiskové konference ke spuštění překladatelské aplikace Tap2U, která v prosinci 2022 proběhla na půdě FFUK za účasti rektorky Univerzity Karlovy.

Výstupy z jednání 11. 1. 2023:

Zástupci překladatelů/tlumočníků shrnuli své dosavadní poznatky a uskutečněná jednání.

Zástupci CUIP představili svou vizi dalšího rozvoje aplikace Tap2U, kterou budou nadále rozvíjet v rámci své organizace jako aplikaci pro zájmovou komunitu. Informovali, že ke dni jednání 11. 1. byla spuštěna alfa fáze projektu, kam mají přístup jen pracovníci CUIP, resp. Tap2U, s.r.o. Tato fáze má probíhat minimálně několik měsíců, než by se aplikace otevřela například studentům nebo jiným dobrovolníkům a zájemcům o volnočasové překládání v komunitě (fáze beta). Zda se podaří následně rozšířit a přizvat do komunity i profesionální překladatele, je zatím otázka nedořešená.

Dále zástupci CUIP konstatovali, že Tap2U v rámci první etapy nebude profesionální službou, nebude zprostředkovatelskou agenturou, má sloužit jako komunita pro studenty a všechny zájemce o jazyk, kteří společně mohou řešit různé možnosti překladu jednoho textu. V případě úspěšného fungování zvažují autoři v další fázi projektu i profesionální nadstavbu, která by byla vyhrazena pro ověřené profesionální překladatele. Případný zisk by do budoucna aplikace mohla generovat formou prodeje získaných dat z realizovaných překladů pro jejich další využití aplikacemi strojového překladu.

CUIP konstatoval, že v projektu Tap2U se řeší právní otázky komunitního sdílení textů, kdy se do aplikace nemohou nyní, ani v budoucnu, nahrávat texty podléhající autorským právům nebo texty obsahující citlivé údaje.

Zástupci překladatelů/tlumočníků se dotazovali na komunikaci Tap2U s Policií ČR, která je zmíněna i v tiskové zprávě ke spuštění aplikace. Předložili komunikaci OSJTP s Policejním prezidiem a odpověď na dotaz zaslaný jménem OS JTP podle par. 106/1999 Zákona o svobodném přístupu k informacím. CUIP konstatoval, že interně řeší otázky právního charakteru a dosud pracují s informativními texty obecného charakteru, které jim po prvním jednání zástupců Tap2U s Policejním prezidiem byly zaslány.

Zástupci překladatelů/tlumočníků dále zmínili zmatečnost reportáží o aplikaci v ČT a ČRo, o nichž však CUIP údajně dosud nevěděl.

Dalším bodem zájmu zástupců překladatelů/tlumočníků byla nadstavba tlumočnická, o které se na tiskové konferenci i v písemné komunikaci hovořilo. Podle CUIP nyní celá tlumočnická část byla uspána a neřeší se kvůli nejen technickým, ale i právním otázkám.

Zástupci překladatelů/tlumočníků se dále dotazovali na možnosti aplikace blokovat trolly a identifikovat nevhodné členy komunity, na ochranu dat uživatelů, zajištění mlčenlivosti atd.

Dále upozornili, že prezentace projektu jako pomoci při uprchlické krizi je nešťastná a doporučují v případě zaměření na uprchlíky kontaktovat organizace, které se managementem zvládání uprchlické krize věnují, kde je tendence od dobrovolnického tlumočení přejít naopak k profesionalizaci služby.

Závěrem uvedli, že by je velmi mrzelo, kdyby se vůči projektu, který vzniká pod záštitou paní rektorky Univerzity Karlovy prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. museli v budoucnu negativně vymezovat, a nabídli další jednání před spuštěním dalších fází projektu.

(zpracovala: E. Jiráková)