Aktuální informace ohledně zpožděných plateb soudním tlumočníkům a překladatelům

Ministerstvo spravedlnosti dnešním dopisem informuje, že dochází k navýšení rozpočtů soudů na krytí plateb soudním tlumočníkům a překladatelům.