OS JTP vyjadřuje podporu požadavkům podfinancovaných humanitních a společenskovědních oborů na českých vysokých školách

28. března 2023

OS JTP podporuje úsilí iniciativy Hodina pravdy, která požaduje důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd, které budou srovnatelné s podmínkami pro univerzitní výuku jiných věd nebo s podmínkami středoškolských vyučujících.

V Den učitelů, 28. 3. 2023, se členové OS JTP zúčastnili protestního pochodu, který na neúnosnou situaci upozornil.

Společnost potřebuje humanitní a společenské vědy. Jejich stávající nerovné postavení je dlouhodobě neudržitelné, vysoké školy ztrácí zkušené odborníky i mladou generaci

OS JTP se plně ztotožňuje s požadavkem České konference rektorů, aby došlo k navýšení prostředků na vysoké školy na průměr OECD, což by v tuto chvíli znamenalo navýšit tento výdaj o zhruba 10 miliard Kč.

Navýšení peněz na vysoké školství nelze chápat pouze jako výdaj, ale mnohem spíš jako investici. Bez rozvoje vzdělávání a vědy si nelze představit ekonomický úspěch.