Odborový svaz JTP se účastnil VIII. sjezdu ČMKOS

Ve dnech 29. – 30. dubna se konal VIII. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů.

Na VIII. Sjezdu odborářů byl do čela Českomoravské odborové konfederace (ČMKOS) znovuzvolen Josef Středula. Ve vedení zůstává i Radka Sokolová a Vít Samek, kteří svou funkci stejně jako Středula obhájili.

Delegáti sjezdu ČMKOS mimo jiné také formulovali své priority na příští čtyři roky.

V souvislosti se stávající uprchlickou vlnou předseda J. Středula ve svém projevu zmínil i úlohu tlumočníků v této situaci a zastoupení OS JTP v rámci konfederace.

Při slavnostním zahájení předseda Josef Středula přivítal řadu hostů, mezi nimi například Miloše Vystrčila, předsedu Senátu Parlamentu ČR, nebo ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečku.

Za Odborový svaz JTP se sjezdu zúčastnila předsedkyně Edita Jiráková a místopředsedkyně Alena Šourková.

Předsedkyně Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů Edita Jiráková a místopředsedkyně Alena Šourková na VIII. sjezdu ČMKOS
Předsedkyně OS JTP Edita Jiráková a místopředsedkyně Alena Šourková na VIII. sjezdu ČMKOS