Kulatý stůl k pracovním podmínkám tlumočníků a překladatelů

Překladatelé a tlumočníci debatovali za účasti předsedy ČMKOS Josefa Středuly o pracovních podmínkách v jednotlivých odvětvích.

Praha, 26. 11. 2021. Během bezmála tříhodinového jednání byl představen překlad beletrie, audiovizuální překlad, tlumočení a překlad českého znakového jazyka i soudní překlad a tlumočení.

Hovořilo se o aktuálních trendech jak v ČR, tak v celoevropském kontextu, nejen o cenách, ale o celkovém nastavení pracovních podmínek a postavení tlumočníků a překladatelů na trhu práce, o specializovaném vzdělání pro tlumočníky a překladatele a nedostupnosti certifikace v některých oborech, jako je například český znakový jazyk.

Diskutovala se také připravovaná evropská legislativa v oblasti kolektivního vyjednávání OSVČ. Více než 24 milionů lidí v EU je samostatně výdělečně činných, přičemž v odvětvích, jako jsou média, umění a zábava, je téměř polovina všech pracovníků samostatně výdělečně činná.

Na základě setkání zástupci jednotlivých oblastí vypracovali analýzy, popisující nejpalčivější problémy a oblasti možné spolupráce s experty ČMKOS. O jednotlivých oblastech se povedou další specializovaná jednání.

Postupně jsou představeny jednotlivé oblasti překladu a tlumočení
Miroslav Pošta představuje situaci překladatelů audiovizuálních děl
Marie Horáková (uprostřed) představuje situaci tlumočníků českého znakového jazyka, vlevo Filip Machač, vpravo Martin Mikuláš
předseda ČMKOS Josef Středula (uprostřed), vlevo Martin Severýn