Ústavní stížnost soudního překladatele pro porušení práv dle čl. 2, 9 a 36 Listiny základních práv a svobod

K Ústavnímu soudu byla podána ústavní stížnost našeho kolegy soudního překladatele,
který byl krácen na odměně za další vyhotovení překladu o částku v řádu tisíců korun…

Celou zprávu si můžete přečíst nebo stáhnout ve formátu PDF.