Setkání předsedkyně OS JTP Edity Jirákové s předsedou ČMKOS J. Středulou

V pátek 15. října proběhlo jednání předsedkyně Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů (OS JTP) s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou.

Předsedkyně OS JTP během jednání nastínila situaci v oblasti pracovních podmínek tlumočníků a překladatelů, a to jak mluvených jazyků, konkrétně v agendě uměleckého překladu, soudního překladu a tlumočení, tlumočení českého znakového jazyka a komunikačních systémů neslyšících, zahraničních produkcí u audiovizuálních překladatelů, působení globálních zadavatelů či nově připravované evropské legislativy týkající se OSVČ v kreativních profesích a trhu práce aj.

Předseda ČMKOS projevil zájem o podrobnější seznámení s problematikou a přijal pozvání k účasti na kulatém stolu, kde by jednotlivé oblasti představili zástupci různých tlumočnických a překladatelských oblastí.

Kulatý stůl k pracovním podmínkám tlumočníků a překladatelů na půdě OS JTP se připravuje na listopad a věříme, že vývoj epidemiologické situace nám umožní jej uskutečnit v prezenčním režimu.