Benefitní portál pro členy OS JTP

Benefitní portál Odboryplus.cz je určen členům odborových organizací sdružených v ČMKOS, kterým nabízí možnost využít celé řady výhod a slev.

Odboryplus.cz nabízí mnoho zajímavých benefitů: výrazné slevy při nákupu osobních automobilů, výhodnější pojištění, zvýhodněné mobilní a internetové tarify, slevy u dopravců, ale i cestovních kanceláří atd.

Vlastníkem benefitního portálu Odboryplus.cz je Českomoravská konfederace odborových svazů, největší odborová centrála v ČR.

Jedinou podmínkou pro využití nabídek portálu je členství v některé z odborových organizací sdružených v ČMKOS.

Zásadní připomínka k návrhu cizineckého zákona

Odborový svaz JTP prostřednictvím ČMKOS podal zásadní připomínku k návrhu cizineckého zákona, konkrétně k ustanovení § 419, odst. 3, které uvádí:

 „K tlumočení úkonu v řízení může správní orgán použít namísto tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků a překladatelů certifikované technické zařízení.“ Celé znění návrhu zákona zde

Toto ustanovení navrhujeme odstranit bez náhrady.

OS JTP v odůvodnění mimo jiné uvádí:

Automatický překlad nesmí být přímým prostředkem zajišťujícím práva cizinců na tlumočení v komplexních a důležitých situacích bezprostředně zasahujících do jejich základních lidských práv založených nejen zákonem, ale garantovaných i ústavními předpisy (Listina základních práv a svobod) i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána (zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a protokoly k ní, Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech).