Kompenzační bonus 2022

Finanční správa začala vyplácet kompenzační bonus. Žádat lze až o 40 tisíc korun

Žádat je možné až o 1 000 Kč denně s výjimkou dohodářů, kteří mají nárok až na 500 Kč denně.

O kompenzační bonus mohou žádat OSVČ, společníci s.r.o. a osoby pracující na základě dohody o práci mimo pracovní poměr (DPP či DPČ), jejichž tržby primárně v důsledku covidových opatření státu (mimořádná, ochranná či krizová opatření) poklesly minimálně o 30 % oproti srovnávacímu období. Srovnávací období je stanoveno jako tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od 1. června do 31. října 2021.

V současnosti jsou zákonem dány dvě bonusová období od 22. listopadu do 31. prosince 2021, resp. od 1. ledna do 31. ledna 2022.

Základním předpokladem možnosti čerpat kompenzační bonus je významné dotčení činnosti, které je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů.

Další podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je splnění testu majoritních příjmů z významně dotčené činnosti (nebo činností). Výše uvedená podmínka se považuje za splněnou, pokud příjmy pocházející z činností, jejichž výkon byl významně dotčen, byly v rámci srovnávacího období příjmy převažujícími (nadpolovičními). 

Více informací ke kompenzačnímu bonusu se dozvíte na stránkách finanční správy zde.